С открытым лицом. В

С открытым лицом. В

16.05.2016 (с) Первый «Мужское / Женское.»

https://www.1tv.ru/shows/muzhskoezhenskoe/vypuski/s-otkrytym-licom-muzhskoe—zhenskoe-vypusk-ot-16052016